Assumption Mission Center

Adres Prokury Misyjnej (w skrócie M.A.M.I. Office):

6056 Ninth Line
Mississauga, ON
L5N 0C1  CANADA

Mamy teraz cztery główne metody składania ofiar:

  • Gotówka (przy wszelkich akcjach misyjnych),
  • Czeki (wysyłane na adres prokury misyjnej), wystawione na Assumption Mission Centre,
  • Interac E-Transfer (na adres e-mail: donations@omiap.org), oraz
  • Donacje jednorazowe albo miesięczne kartą kredytową.  

UWAGA !!!

W przypadku donacji kartą kredytową, z każdej donacji jest wydzielana opłata za daną transakcję. Przelicznik opłat: donacja ($) x 6,9% + 30 centów.

Przykładowe opłaty:
donacja $10 CAD, opłata wyniesie $0.99 CAD,
donacja $20 CAD, opłata wyniesie $1.68 CAD,
donacja $50 CAD, opłata wyniesie $3.75 CAD, itd.

Ofiarodawca oczywiście otrzyma Income Tax Receipt za całą sumę, jednakże nie cała suma będzie wysłana na misje.


Assumption Mission Center

Address of the Mission Office (abbreviated M.A.M.I. Office):
6056 Ninth Line
Mississauga, ON
L5N 0C1 CANADA

We have now four main methods of donations:

• Cash (for all mission actions),
• Checks for Assumption Mission Centre (sent to the address of the mission office),
• Interac E-Transfer (to the e-mail address: donations@omiap.org), and
• Donations by credit card.

ATTENTION!
In the case of a credit card donation, each donation has a separate transaction fee.
Fee converter: donation ($) x 6.9% + 30 cents.


Sample fees:
donation $ 10 CAD, transaction fee $ 0.99 CAD,
donation $ 20 CAD, transaction fee $ 1.68 CAD,
donation $ 50 CAD, transaction fee $ 3.75 CAD, etc.


The donor will of course receive Income Tax Receipt for the entire amount, but not the entire amount will be sent to the missions.